ייעוד ארגוני

חיבור ושייכות ל'למה' הארגוני

על התהליך

בתהליך זה מתבהרת המשמעות העמוקה של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. 

מהי בעצם מטרת העל של הארגון מעבר לשורת הרווח ומה יגרום לעובדים ולכל מחזיקי העניין לגאוות יחידה.

הייעוד הוא לא דבר מדיד, אך הוא כן מוביל לנאמנות הלקוח ולמחוברות העובדים. 

עסקים שעובדים לפי ייעוד הם בעלי חוסן לטווח ארוך ואף מתחזקים בשעות משבר.

מה נעשה בתהליך?

תהליך של 3-4 מפגשים

א.נשים לא קונים את מה שאתם מוכרים אלא את הלמה שאתם עושים את מה שאתם עושים. 

ייעוד ארגוני זהו למעשה המצפן שמוביל שראש המגדלור, לתכלית מעבר לשורת רווח. 

זה מה שמצמיח את הא.נשים מאחד ומייצר גאוות יחידה אצל כל מחזיקי הענין. 

מתחילים בהנהלה בכירה ומייסדים ומתחילים להוריד לצוותי ביניים עד להטמעה בכל הארגון. 

בתהליך זה מתבהרת המשמעות העמוקה של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.

מהי בעצם מטרת העל של הארגון מעבר לשורת הרווח ומה יגרום לעובדים ולכל מחזיקי העניין לגאוות יחידה.

הייעוד הוא לא דבר מדיד, אך הוא כן מוביל לנאמנות הלקוח ולמחוברות העובדים.

עסקים שעובדים לפי ייעוד הם בעלי חוסן לטווח ארוך ואף מתחזקים בשעות משבר.

תהליכי עומק נוספים לארגונים ליצירת שכלול ושינוי פרקטי:

מיפוי והטמעת ערכים

דרך מצפן ארגוני

ממנהל למנהיג

שכלול מיומנויות לצוותי הנהלה