סדנה - ניהול עבודת צוות בשיתופיות

שיתופי פעולה בין מחלקות, עובדים ומנהלים

על הסדנה?

הסדנא עוסקת במהות של שת”פ נכון וטוב, באלמנטים שמרכיבים שת”פ טוב. מה חשוב לברר לפני ואיך מוצאים את האינטרס המשותף, סדנא שעוסקת בשאילת שאלות נכונות ונותנת כלים לכל צוות בכל ארגון לנהל עבודת צוות באופן אפקטיבי ויעיל . דרך משחק ותרגול

כשיש שינוי במחלקה, מנהל חדש שרוצה לרתום את הצוות, מתוך צורך לרוב כי הצוות עייף, שינוי מבנה ארגוני – חיבור 2 מחלקות, יש מרמור בצוות או פוליטיקה ארגונית.

כמה, מתי ואיך

סדנה יומית בתיאום מראש ל 10- 20 משתתפים
ניתן גם להתאים לקבוצות גדולות בתוספת מנחים

כל סדנה – של יום ושל תהליך ארוך כוללת הכנה מקיפה עם מזמין הסדנה להבין איפה הבעיות, מה רוצים לפתור, איפה יש חסמים. מה מבקשים לקבל מהתהליך.

ההכנה כוללת התאמה אישית לכל חברה וארגון בהתאם לבקשות, למטרות, לאתגרים, למצב כיום ומה השאיפה להגיע אליה.