סדנה - פתרון אתגרים בארגונים

דרך חשיבה עיצובית

בא מתחום של ארכיטקטורה ועיצוב והעתיקו לעסקים.
מתודיקה של ביטוי אישי, חכמת ההמונים, שיתופיות ויכולת לזהות חסמים ובעיות שהכי יעילים, מהירים ובמינימום משאבים.

לתכניות עבודה חדשות, מוצר חדש, שירות חדש, הרחבה של שירות או מוצר, הרחבה של קהל יעד.

כשרוצים לייצר אסטרטגיה חדשה, לשפר את השירות, כשמשהו תקוע בהפצה למשל, לשפר את המערכת, התהליך שם את הפרסונה במרכז בכל שלב של המוצר/השירות, איפה היא נתקעת ואז רואים איפה יש חסמים מתוך הדברים שלא עובדים, מעלים רעיונות, בודקים מה האפקטיביות מול משאבים ובשלב הבא  מעלים לטבלה של משימות קצרות טווח וארוכות טווח.
יוצאים עם תכנית עבודה מסודרת

על הסדנה?

סדנא שעוזרת לפתרון אתגרים ויצירת חדשנות בסדנא של 7 שעות והגדלת ה –ROI  במעל 200 אחוז. 

כמה, מתי ואיך

סדנה יומית ל 10- 20 משתתפים, בתיאום מראש,
ניתן גם להתאים לקבוצות גדולות בתוספת מנחים.

כל סדנה – של יום ושל תהליך ארוך כוללת הכנה מקיפה עם מזמין הסדנה להבין איפה הבעיות, מה רוצים לפתור, איפה יש חסמים. מה מבקשים לקבל מהתהליך.

ההכנה כוללת התאמה אישית לכל חברה וארגון בהתאם לבקשות, למטרות, לאתגרים, למצב כיום ומה השאיפה להגיע אליה.