מיפוי והטמעת ערכים

דרך מצפן ארגוני

על התהליך

בתהליך זה יוצרים שפה משותפת בין העובדים, הארגון ומחזיקי העניין. התהליך מחבר בין המנוע האישי של כל אחד ואחת למצפן הארגוני המשותף.

המצפן הוא הדבק שמחבר כל אחד לארגון.
כל החלטה עוברת דרך המצפן הארגוני וכך נוצרת שפה משותפת שמחזקת את התרבות הפנים ארגונית, את התקשורת ואת המוטיבציה.

מה נעשה בתהליך?

 אורך התהליך: בין 2-4 מפגשים

מתחילים בהנהלה בכירה ומייסדים ומתחילים להוריד לצוותי ביניים עד להטמעה בכל הארגון. 

אחרי מיפוי והגדרת המצפן הארגוני אנחנו הופכים את הערכים להתנהגויות ביצירת עוגנים, טקסים, הרגלים, שפה, דרכי תקשורת, נהלים וכל אלו משפרים את המחוברות והתרבות הפנים ארגונית

בתהליך זה יוצרים שפה משותפת בין העובדים, הארגון ומחזיקי העניין. התהליך מחבר בין המנוע האישי של כל אחד ואחת למצפן הארגוני המשותף.

המצפן הוא הדבק שמחבר כל אחד לארגון.

כל החלטה עוברת דרך המצפן הארגוני וכך נוצרת שפה משותפת שמחזקת את התרבות הפנים ארגונית, את התקשורת ואת המוטיבציה.

תהליכי עומק נוספים לארגונים ליצירת שכלול ושינוי פרקטי:

מציאת ייעוד

חיבור ושייכות ל'למה' הארגוני

ממנהל למנהיג

שכלול מיומנויות לצוותי הנהלה