סדנה - פרשביז

פיתוח חשיבה יזמית דרך המשחק

על הסדנה?

משחק רב מימדי מותאם לתפיסת עולם חדש, שעוסק בפיתוח חשיבה יזמית , מאפשר מגרש אימונים לעבודה על שיתופי פעולה, זיהוי הזדמנויות , תקשורת ומו”מ  ומעלה שאלה חשובה האם אנחנו משחקים משחק של הצלחה או משחק של תחרות  תודעה של דפוסי חשיבה יזמיים.

4 אנשים בקבוצה
ועד כמה שרוצים במקביל
4 שעות סה”כ

כמה, מתי ואיך

סדנה יומית בתיאום מראש,
ניתן גם להתאים לקבוצות גדולות בתוספת מנחים.

כל סדנה – של יום ושל תהליך ארוך כוללת הכנה מקיפה עם מזמין הסדנה להבין איפה הבעיות, מה רוצים לפתור, איפה יש חסמים. מה מבקשים לקבל מהתהליך.

ההכנה כוללת התאמה אישית לכל חברה וארגון בהתאם לבקשות, למטרות, לאתגרים, למצב כיום ומה השאיפה להגיע אליה.